Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
kohtiherkkyytta.net sivuston palveluiden rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
M aarit A honen-L ehmus, M onoskyläntie 201, 3 4800 V irrat

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Kontiherkkyytta.net-sivujen palveluiden asiakas- ja jäsenrekisteri, ja näihin liittyvä henkilötietojen käsittely.
Kohtiherkkyytta.net sivustoon on yhdistetty aiemmat hevoselle.net, tyynihetki.net ja parantavaki.com asiakas- ja jäsenrekisterit.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään omista palveluista tiedottamiseen (sähköpostilista ja blogin tilanneet lukijat), palveluiden toimittamiseen ja laskutukseen sekä tarvittaessa perintään. Tietoja säilytetään sivuston ja palveluiden toiminnan ajan.
Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan tietonsa milloin tahansa.

Sähköpostiosoitteita käytetään markkinointiin uutiskirjeiden muodossa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Asiakkaat:
Etu- ja sukunimi
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tämän lisäksi hevoshoitoihin liittyen tallennettuna on: asiakkaan hevosen nimi, ikä ja sukupuoli sekä terveystiedot

Näitä tietoja  käsitellään henkilötietolain puitteissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot ja hevosen tiedot kerätään asiakkailta palveluiden tilaamisen  yhteydessä.
Blogin tilanneiden lukijoiden tiedot säilyvät järjestelmässä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille muutoin kuin henkilötietolain sallimissa erikoistapauksissa tai  laskujen perinnän tullessa kyseeseen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi-, mielipide, tai markkinatutkimustarkoituksiin Suomen henkilötietolain ja Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSUOJA
Palveluiden uutiskirjelista ja asiakasrekisteri, joka koostuu mm. asiakkaiden etu- ja sukunimi tiedoista, on ISO 27001 turvastandardin mukaisen NIST Cyber Security verkon takana.
Laskutustiedot sijaitsevat SLP Group Oy:n palvelimilla, joka vastaa niiden jatkuvasta varmuuskopioinnista ja tietoturvasta.
Sähköposti  on suojattu TSL-salauksella. Hevosten tiedot sijaitsevat tietokoneella kovalevyllä, jota suojaa palomuuri ja virustorjuntaohjelma.

REKISTERÖITYJEN KÄYTTÄJIEN OIKEUDET
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti rekisteriin kuuluvilla asiakkailla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään on tallennettu palveluun. Allekirjoitettu kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää tämän rekisteriselosteen rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Rekisteriin kuuluvilla asiakkailla on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Allekirjoitettu kirjallinen tietojenpoistopyyntö tulee lähettää tämän rekisteriselosteen rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Uutiskirjeen osalta käyttäjä voi erota postituslistalta klikkaamalla minkä tahansa saamansa uutiskirjeen alareunassa olevaa Unsubscribe-linkkiä.
Blogin voi tilata itselleen sivun painikkeesta ja samasta painikkeesta sen voi myös perua.

Päivitetty 7.7.2023